Made by eComm

Георги Стоянов

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №912
Район на действие: Окръжен съд - Разград

ОБСЛУЖВАНИ В ОБЛАСТ РАЗГРАД ОБЩИНИ

ОБЩИНА РАЗГРАД

гр.Разград, с.Балкански, с.Благоево, с.Гецово, с.Дряновец, с.Дянково, с.Киченица, с.Липник, с.Мортагоново, с.Недоклан, с.Осенец, с.Островче, с.Побит камък, с.Пороище, с.Просторно, с.Радинград, с.Раковски, с.Стражец, с.Топчии, с.Ушинци, с.Черковна, с.Ясеновец .

ОБЩИНА ЗАВЕТ

гр.Завет, с.Брестовене, с.Веселец, с.Иван Шишманово, с.Острово, с.Прелез и с.Сушево

ОБЩИНА КУБРАТ

гр.Кубрат, с.Беловец, с.Бисерци, с.Божурово, с.Горичево, с.Задруга, с.Звънарци, с.Мъдрево, с.Севар, с.Сеслав, с.Каменово, с.Медовене, с.Равно, с.Савин, с.Тертер, с.Точилари и с.Юпер.

ОБЩИНА ИСПЕРИХ

с.Белинци, с.Бърдоква, с.Вазово, с.Голям Поровец, с.Делчево, с.Лудогорци, с.Духовец, с.Драгомъж, гр.Исперих, с.Йонково, с.Китанчево, с.Конево, с.Къпиновци, с.Лъвино, с.Малко Йонково, с.Малък с.Поровец, с.Печеница, с.Подайва, с.Райнино, с.Свещари, с.Средоселци, с.Старо селище, с.Тодорово, с.Яким Груево

ОБЩИНА ЛОЗНИЦА

с.Веселина, с.Гороцвет, с.Градина, с.Бели Лом, с.Каменар, с.Крояч, гр.Лозница, с.Ловско, с.Манастирско, с.Манастирци, с.Островче, с.Сейдол, с.Синя вода, с.Студенец, с.Трапище, с.Тръбач, с.Чудомир

ОБЩИНА САМУИЛ

с.Богданци, с.Богомилци, с.Владимировци, с.Голяма вода, с.Голям Извор, с.Желязковец, с.Здравец, с.Кара Михал, с.Кривица, с.Ножарово, с.Пчелина, с.Самуил, с.Хума, с.Хърсово

ОБЩИНА ЦАР КАЛОЯН

с.Езерче, с.Костанденец, гр.Цар Калоян

АДРЕС
7200 Разград,
бул.България №21

КОНТАКТИ
Email: 912chsi@gmail.com
Phone: +359 (0) 84 558 833
Mobile: +359 (0) 888 411 833

LINKS