Георги Стоянов

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №912
 Район на действие: Окръжен съд - Разград

ЗА КАНТОРАТА

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Aut id, atque sed aperiam laborum nostrum quo fugit esse dolorum accusantium, nam maxime architecto hic magni harum blanditiis enim aliquam similique! Incidunt aliquam, temporibus labore provident expedita quod assumenda. Illum repellat itaque, modi assumenda atque voluptas! Repellat et facilis, fuga cupiditate ipsa, earum, aliquid molestiae quo, asperiores eaque consectetur deserunt aliquam.

ПРАВОМОЩИЯ

-да проучва имуществото на длъжника
-да прави справки
-да набавя документи, книжа и др.
-да определя начина на изпълнение

-да бъде пазач на описаното имущество
-да бъде управител на обезпеченото имущество
-да посредничи за спогодба между страните

-да бъде депозитар
-да предаде заложеното имущество
-да продаде заложеното имущество
-да връчва съдебни призовки и книжа

Обслужваните в Област Разград общини са: Община Разград, Община Завет, Община Кубрат, Община Исперих, Община Лозница, Община Цар Калоян и Община Самуил.

+359 (0) 84 558 833
+359 (0) 888 411 833

912chsi@gmail.com

7200 Разград,
бул. България №21П, ет.1
Насоки

BG86CECB979050G2795800 - Специална
BG16CECB979010G2795801 - Такси и разноски
BG86CECB979010G2795802 - др.дейности по чл. 18 от ЗЧСИ